Realizacja:
2015
Powierzchnia użytkowa:
w trakcie przygotowania
 Koszt inwestycji:
w trakcie przygotowania
 konstrukcja:
w trakcie przygotowania
 przeznaczenie:
w trakcie przygotowania
Zakres robót:
  • Rozbudowa hali produkcyjnej o powierzchnie 2000m2 .
  • Budowa pomieszczenia socjalnego na hali.
  • Wykonanie fundamentów technologicznych pod prasy.
  • Wykonanie 2500m2 dróg i placów manewrowych.