strony internetowej www.budirem.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDIREM Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna, 41-219 Sosnowiec ul. Kosynierów 34 A

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług www.budirem.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie www.budirem.pl Jest PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDIREM Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna, 41-219 Sosnowiec ul. Kosynierów 34 A, REGON 003472834 , NIP  6440511908
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Firma zbiera informacje dobrowolnie podane przez klienta.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione na www.budirem.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności www.budirem.pl na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej oferty internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. Na naszej stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej Firmy i nie są w żaden sposób nadzorowane przez PB BUDIREM Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji   e-mail sekretariat@budirem.pl   , nasze dane można także znależć na stronie internetowej  www.budirem.pl w zakładce KONTAKT.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności